Datum založení: 1998
Předmět podnikání: výroba spotřebních kondenzátorů
Počet zaměstnanců: 318 (THP: 43, výrobní profese: 275)
Roční výroba: 28 000 000 ks
Systém pracovní doby: 5ti denní pracovní týden, 3 směny
Množství zpracovávaných surovin: 950 položek
Typ výrobků: MKP-kondenzátory, jištěné a nejištěné
Počet různých typů kondenzátorů produkovaných v podniku: 1 000 položek