20. června 2018 Pozvánka na valnou hromadu dne 6.7.2018
20. června 2018 Návrhy a protinávrhy akcionáře k programu VH konané dne 27.6.2018
30. května 2018 Pozvánka na řádnou valnou hromadu
11. ledna 2018 Pozvánka na valnou hromadu
7. července 2017 Pozvánka na valnou hromadu
19. května 2017 Pozvánka na řádnou valnou hromadu
24. května 2016 Pozvánka na řádnou valnou hromadu
7. března 2016 Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu
19. května 2015 Pozvánka na řádnou valnou hromadu
2015
duben
Změna sídla společnosti
5. února 2015 Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu
2011
srpen
Změna sídla společnosti
2011
únor
Změna názvu společnosti na HYDRA a.s.
2007
květen
Změna právní formy společnosti
2007
leden
Enviromentální politika společnosti
2004
červenec
prodej 100% obchodního podílu nezávislému českému investorovi
2003
srpen
Zahájení přímého prodeje kondenzátorů z České republiky
2003
červen
Zahájení projektu Jičín III
Cíl: Transfer souvisejících nevýrobních činností do České republiky včetně technického vývojového centra
2003
květen
Zahájení kompletní výroby jištěných i nejištěných kondenzátorů v České republice
2002
květen
Zahájení projektu Jičín II
Cíl: Transfer technologie na výrobu svitků kondenzátorů do České republiky
2001
listopad
Zahájení výroby pryskyřicí plněných kondenzátorů na zcela automatizovaném zařízení
2000
červenec
Úspěšné uzavření auditu Systému řízení jakosti
Cíl: udržet se na vedoucím postavení na trhu v kvalitě a technologii jištěných a nejištěných kondenzátorů
2000
březen
poprvé se vyrábí více než 1 000 000 kondenzátorů na produktovou řadu měsíčně
1999
prosinec
Zahájení výroby na 5. montážní jednotce
(celkem 275 zaměstnanců)
1999
4. říjen
Oficiální otevření závodu
1999
25.duben
Zahájení výroby jištěných kondenzátorů - 1. montážní jednotka (celkem 110 zaměstnanců)
1999
15.duben
Zahájení výroby nejištěných kondenzátorů (90 zaměstnanců)
Průběžné proškolování nových zaměstnanců
1998
listopad
Proškolení českých zaměstnanců v KuW Berlín>
1998
listopad
Zahájení výstavby závodu
1998
červenec
Založení AEG components s.r.o.
1998
únor
Zahájení projektu Jičín I
Cíl: vybudování závodu na montáž nejištěných a jištěných kondenzátorů standardní třídy v České republice; rozšiřování montáže kondenzátorů
1994 Zahájení spolupráce mezi AEG KuW a českou společností
Cíl: montáž nejištěných kondenzátorů standardní třídy