SORTIMENT
  Naše možnosti dodávek kondenzátorů Hydra zahrnují následující oblasti
  • Motorové kondenzátory s hliníkovým pouzdrem a přetlakovou pojistkou, vyrobené technologií MKP
  • Motorové kondenzátory s plastovým pouzdrem, vyrobené technologií MKP
  • Kondenzátory pro zářivková svítidla s hliníkovým pouzdrem a přetlakovou pojiskou, vyrobené technologií MKP
  • Kondenzátory DC- link s hliníkovým pouzdrem určené pro proudové měniče (např. pro větrné a solární elektrárny), vyrobené technologií MKP
  • Nízkonapěťové výkonové kondenzátory (3-fázové) pro kompenzaci jalové energie
  • Komponenty pro nízkonapěťovou kompenzaci jalového výkonu (tlumivky, regulátory, pojistky, stykače)
  Všeobecné
Všechny kondenzátory Hydra mají samoregenerační dielektrikum z polypropylénové fólie, což znamená, že vadné místo v dielektriku se díky odpaření pokovení izoluje a kondenzátor zůstane v provozu. Díky tomuto efektu mají kondenzátory vysokou odolnost vůči napěťovým špičkám. Jištěné kondenzátory mají odpojovací systém, který pomocí přetlaku v pouzdře aktivuje pojistku. Tím se eliminují všechny vnitřní elektrické a mechanické chyby a s jistotou zabrání případné explozi.
  Motorové kondenzátory s hliníkovým pouzdrem a přetlakovou pojistkou, vyrobené technologií MKP
Tyto kondenzátory jsou plněny pro životní prostředí neškodnými látkami a jsou vybaveny přetlakovou pojistkou, která v případě poruchy kondenzátor bezpečně odpojí od sítě (např. u motoru). Kondenzátory jsou odolné proti hoření a explozi a jsou přezkoušeny a aprobovány u VDE dle normy EN 60252 pro třídu bezpečnosti P2.
  Motorové kondenzátory v plastovém pouzdře, vyrobené technologií MKP
Suché motorové kondenzátory Hydra mají plastové pouzdro a jsou zcela zality a hermeticky utěsněny polyuretanovou pryskyřicí. Jsou přezkoušeny a aprobovány u VDE dle normy EN 60252 pro třídu bezpečnosti P0.
  Kondenzátory pro zářivková svítidla s hliníkovým pouzdrem a přetlakovou pojistkou, vyrobené technologií MKP
Tyto kondenzátory jsou naplněny pro životní prostředí neškodnými látkami a jsou vybaveny přetlakovou pojistkou (typu B),která v případě poruchy kondenzátor bezpečně odpojí od sítě. Jsou odolné proti hoření a explozi a jsou přezkoušeny a aprobovány u VDE dle normy EN 61048/49.
  Kondenzátory DC-link s hliníkovým pouzdrem, určené pro proudové měniče (např. pro větrné a solární elektrárny), vyrobené technologií MKP
Svitky jsou umístěny v hlinikovém pouzdře s plastovým víkem a zality pryskyřicí. Vynikají velice nízkou vlastní indukčností, nízkým vlastním sériovým odporem, nízkými ztrátami, vysokou proudovou zatížitelností (ripple), dlouhou životností. Sériové zapojení kondenzátorů, jak je to obvykle u elektrolytických kondenzátorů, není na základě vyšších síťových napění nutné.
  Nízkonapěťové výkonové kondenzátory (3-fázové) pro kompenzaci jalové energie
Tyto kondenzátory mají válcové hliníkové pouzdro s kovovým víkem a svorkovnicí (IP20). Vnitřní sestava se skládá ze tří svitků. Tím je zaručen dobrý odvod tepla. Kondenzátory maji přetlakovou pojistku, která v případě poruchy kondenzátor bezpečně odpojí od sítě. Jsou vyráběny v provedení s olejovou, nebo plynovou náplní. Tyto kondenzátory se vyrábějí dle normy EN 60831 a mají aprobaci dle standardu UL 810 (10.000 AFC)
  Komponenty pro nízkonapěťovou kompenzaci jalového výkonu
Pro ucelení programu dodávek nabízí HYDRA a.s. další komponenty pro kompenzaci jalového výkonu:
  • Ochranné (hradící) tlumivky
  • Regulátory jalového výkonu
  • Pojistkové odpínače a pojistky
  • Kondenzátorové stykače
  Katalogy ke stažení   

English
Česky Deutsch English